Over S&S Facility Services

S&S Facility Services is gevestigd in Eindhoven en bedient vanuit hier ook haar vele Belgische klanten.
De markt wil een steeds breder pakket aan diensten onderbrengen bij één totaalleverancier: one stop shopping.

Wij voorzien voor de komende jaren een stabiele groei en meer en meer vraag om services óók online te kunnen bestellen.
Wij anticiperen hierop middels een innovatieve start-up FacilityDeal.

De totaalleverancier in facilitaire dienstverlening

Bij onze oprichting in 2003 had de schoonmaakmakelaar net plaatsgemaakt voor de adviesbureaus, die behalve het regelen van aanbestedingen, ook kwaliteitscontroles verzorgden. Het vakgebied facilitaire dienstverlening werd de invulling van het secundaire proces van organisaties, dat ze tot dusver veelal zelf verzorgden.

Al snel werd duidelijk dat de eigen ‘huishoudelijke dienst’  het inkopen van collectieve facilitaire diensten niet meer kon behappen, waarna de afdeling inkoop werd ingeschakeld. Inkopers zijn echter van huis uit vooral bedreven in de inkoop van grondstoffen en andere zaken die rechtstreeks te maken hebben met de core business. Facilitaire dienstverlening als gebouwbeheer en terreinonderhoud bleek een onbekend terrein met zijn eigen voetangels, klemmen en valkuilen.

Onze meerwaarde

Dit onderscheidt ons ook nu nog van de vele adviesbureaus die zich voornamelijk richten op aanbesteding en controle bij schoonmaak. Het biedt onze opdrachtgevers merkbare en meetbare meerwaarde. De dienstverlening van S&S Facility Services wordt gekenmerkt door de volgende zes punten:

  • Één totaalleverancier voor alle facilitaire diensten
  • Één deskundige partner
  • Adviseren en uitvoeren
  • Persoonlijk en direct contact
  • Sterker dankzij synergie
  • Gecontroleerd goed

Uw risicodragende hoofdaannemer

Net als in andere marktsegmenten kwam ook het collectief inkopen van facilitaire diensten niet echt van de grond. S&S Facility Services heeft hierin verandering gebracht door een aantal collectieve trajecten succesvol te implementeren. De spin-off hiervan maakte dat we gingen fungeren als risicodragend hoofdaannemer, het tegenwoordige maincontracting. Bij onze werkwijze “Integrated Facility Services” leest u hoe wij dit aanpakken.