Onze klanten

S&S Facility Services werkt voor bedrijven en organisaties, maar ook voor collectieve opdrachtgevers zoals bedrijventerreinen,
ondernemersverenigingen en verenigingen van eigenaren. Onze facilitaire dienstverlening wordt dan ook in vele branches toegepast.

Waarom zou u voor S&S Facility Services kiezen? Onze belangrijkste meerwaarde vindt u in het overzicht van de marktsegmenten waarvoor wij werken en hoe onze klanten over onze meerwaarde denken.

 

Leisure

De markt voor vrije tijd en ontspanning is een groeimarkt die zeer snel moet inspelen op de actuele vraag, economische trends en wijzigende interesses van consumenten.

Continuïteit
Behalve het primaire proces vormen facilitaire zaken een belangrijke factor voor de klanttevredenheid. Coproductie met een specialist op het gebied van facilitaire zaken levert een bijdrage aan de continuïteit.

Industrie

De industriële markt omvat bedrijven die halffabricaten, componenten of eindproducten maken, zowel voor de zakelijke als de consumentenmarkt.

Efficiënt en effectief
Met onze dienstverlening op het gebied van de secundaire processen helpen we bedrijven hun primaire proces efficiënt en effectief uit te voeren.

Onderwijs

Professioneel onderwijs vraagt om méér dan alleen goede lesmethodes. Het stelt bijvoorbeeld ook hoge eisen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van gebouwen.

Adequate ondersteunende dienstverlening
Dit vereist adequate ondersteunende dienstverlening op het gebied van facilitaire zaken als gebouwbeheer en instandhouding van de onderwijsgebouwen.

Overheid

De overheid bezuinigt voor miljarden, decentraliseert en vereenvoudigt regelgeving. Daarnaast wil men met minder ambtenaren een betere service bieden aan burgers en bedrijfsleven.

MVO-beleid
Overheden kunnen dankzij een juiste partner voor facilitaire en ondersteunende diensten, prioriteit geven aan hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. S&S Facility Services is zo’n partner, die meteen ook invulling kan geven aan mvo-beleid en social-returnafspraken.

Bouwnijverheid

Een brede scope is een randvoorwaarde om in de sterk fluctuerende markt van de bouwnijverheid continuïteit te realiseren. Een flexibele partner voor ondersteunende diensten is hierbij een welkome aanvulling.

Onderhoud 
Zeker als die thuis is in de markt van facilitaire zaken, bouwonderhoud en technisch onderhoud van vastgoed.

Zorg

De gezondheidssector staat sterk onder druk van financierbaarheid. Het zorgstelsel wijzigt fors. Inspelen op noodzakelijke veranderingen is cruciaal. Vernieuwende concepten voor ondersteunende dienstverlening, voor zowel organisaties als cliënten, zullen het onderscheid maken in continuïteit en groei van zorgorganisaties.

Samenwerking 
Door samenwerking tussen zorgverzekeraars, overheden en dienstverleners zal de zorg bereikbaar blijven voor hen die daarop aangewezen zijn.

Vervoer en logistiek

Als het verkeer en vervoer stilstaan, stagneert de economie. Continuïteit is het sleutelwoord. Dat wordt bereikt door samen te werken met een specialist op het gebied van facilitaire diensten.

Focus
Eentje die ervoor zorgt dat vervoerders en andere logistieke professionals kunnen focussen op zaken als bereikbaarheid, continuïteit, klantgerichtheid en efficiency.

Zakelijke dienstverlening

Vanwege sterk wisselende economische omstandigheden, door concurrentie en het beter inspelen op een groeiend klantbewustzijn, staan de financiële en zakelijke dienstverlening onder druk. De flexibiliteit om klanten te binden, processen te verbeteren en prioriteit te blijven geven aan het primaire proces, zorgt voor continuïteit op de langere termijn.

Adequate ondersteuning
Een partner die zorg draagt voor adequate ondersteuning van het primaire proces, is een randvoorwaarde voor overleving en succes in een sterk concurrerende markt.

Retail

Handel en retail moeten zeer snel inspelen op de actuele vraag van de klant en economische omstandigheden. Dat vergt sturen op efficiency, adequate marketing en de bijbehorende zakelijke en verzorgde uitstraling van bedrijf en infrastructuur.

Flexibel
Een flexibele partner die zorgt voor die uitstraling en facilitaire zaken achter de schermen goed regelt, is in deze markt goud waard.