Privacybeleid

1.        Algemeen

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van S&S Facility Services beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website https://ssfacilityservices.com/ (“Website”) en applicaties, diensten en producten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen: “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. S&S Facility Services is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van S&S Facility Services en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

S&S Facility Services kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 juli 2018.

2.        Welke persoonsgegevens verzamelen wij

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze website bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • De unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar https://ssfacilityservices.com/ verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt;
 • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of Diensten van derden;
 • andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een advertentie te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde advertenties of uw gebruik van de contactmogelijkheden bij een advertentie), daaronder begrepen gepseudonymiseerde informatie met betrekking tot het bellen van een aan u in een advertentie getoond telefoonnummer;
 • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden

3.        Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
 • om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
 • om onze Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

Gegevens delen met en registratie op social media sites: Wij kunnen sign-on Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere websites toegang te krijgen tot de website https://ssfacilityservices.com/. We kunnen ook Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.

Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw S&S Facility Services account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Dienstverlenersmet wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Diensten op de website (zoals financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van S&S Facility Services.
 • Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
  • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
  • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 • Adverteerders indien u via de Website interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via de Website reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen u en de Adverteerder mogelijk te maken.
 • Andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met S&S Facility Services (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).

Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij – in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

4.        Marketing Doeleinden

U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor Producten en/of Diensten van S&S Facility Services.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Als u geen marketing gerelateerde berichten van ons wilt ontvangen, kunt u dit instellen op de cookiegebruiksbanner die op de startpagina verschijnt.

5.        Cookies

Wanneer u onze diensten en producten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website. Voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van deze technologieën verwijzen wij u graag naar ons https://ssfacilityservices.com/cookiebeleid/

6.        Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

Als de General Data Protection Regulation (GDPR) zijn gegevensverwerkers verplicht om de gehouden informatie gratis met de eigenaars te delen. Daarom kunt u uw gegevens bij ons opvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@ssfs.eu om uw gegevens aan te vragen die in het bezit zijn van S&S Facility Services.

7.        Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via https://ssfacilityservices.com/contact/

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

8.        Andere informatie

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van https://ssfacilityservices.com toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@ssfs.eu. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door https://ssfacilityservices.com gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om een melding te maken met een gedetailleerde toelichting via info@ssfs.eu.

Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. https://ssfacilityservices.com heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten en producten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

Contact: Mocht u nog vragen hebben over S&S Facility Services en onze Website dan kunt u contact met ons opnemen via https://ssfacilityservices.com/contact/.