Cookiebeleid

Als u onze website, services, applicaties, communicatieservices (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij, of door ons geautoriseerde dienstverleners, cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om ons te helpen u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Deze pagina is bedoeld om u te helpen met het beter begrijpen van deze technologieën en ons gebruik hiervan.

1.     Wat zıjn cookıes, web beacons en soortgelıjke technologıeën?

Zoals de meeste website, gebruiken ook wij technologieën die kleine databestanden plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon (gezamenlijk genoemd ‘apparaat’). Deze kleine bestanden stellen ons in staat om iedere keer dat u onze website, services, applicaties of hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, bepaalde stukjes informatie op te slaan.

De specifieke namen en typen cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën die wij gebruiken kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om u te helpen een beter begrip te krijgen van dit Beleid en de door ons gebruikte technologieën hanteren wij de volgende definities:

Cookies – kleine tekstbestanden (doorgaans bestaande uit letters en nummers) die in het geheugen van uw webbrowser of apparaat worden geplaatst wanneer u een website of een boodschap bekijkt. Cookies stellen een website in staat specifieke apparaten of webbrowsers te herkennen. Er bestaan verschillende soorten cookies:

–          ‘Sessie Cookies’ zijn cookies die verlopen aan het eind van uw browsersessie. Deze cookies helpen ons een link te leggen tussen uw activiteiten gedurende die specifieke sessie.

–          ‘Persistente Cookies’ zijn opgeslagen op uw apparaat en blijven tussen sessies bewaard. Deze cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren of activiteiten te onthouden over meerdere sessies.

–          ‘First-Party cookies’ worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt.

–          ‘Third-Party cookies’ worden geplaatst door een derde partij los van de website die u op dat moment bezoekt.

Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd door hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden ook weer verschillende functionaliteiten en opties.

Web beacons – Dit zijn kleine grafische afbeeldingen (ook wel ‘pixel tags’ of ‘clear GIF’s’ genoemd) die op of in onze website, services, applicaties, communicatie-services en hulpmiddelen kunnen voorkomen. Web beacons kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt, waaronder het meten van de prestaties van onze website, het volgen van het aantal bezoekers op onze website en hoe deze daarop navigeren, om bij te houden hoeveel van de e-mails die we verzonden hebben daadwerkelijk zijn geopend, om de effectiviteit van onze advertenties te monitoren of om bij te houden hoeveel specifieke items, artikelen of links daadwerkelijk zijn bekeken.

Soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie – Hieronder verstaan wij overige technologieën die informatie opslaan in uw browser of apparaat en die gebruik maken van lokaal gedeelde objecten of lokale opslag. Voorbeelden zijn flashcookies, HTML 5-cookies en andere webapplicatie-softwaremethoden. Deze technologieën kunnen over meerdere browsers heen werken. In sommige gevallen kan het gebruik van lokale opslag niet geheel worden beheerd vanuit de browser, maar vereist het beheer speciale hulpmiddelen. Wij kunnen soortgelijke technologieën gebruiken voor het opslaan van informatie om te helpen verzekeren dat uw accountveiligheid niet wordt gecompromitteerd, om onregelmatigheden in gedrag op te sporen, om te verhinderen dat op een ongeautoriseerde manier toegang tot uw account wordt verschaft, of om de prestaties van onze website, services, applicaties of hulpmiddelen te beoordelen. Wij gebruiken deze technologieën niet voor het opslaan van informatie voor gerichte advertenties op onze website of elders.

Het kan dat we de termen ‘cookies’ en ‘soortgelijke technologieën’ afwisselend gebruiken in ons beleid om te verwijzen naar alle technologieën die we gebruiken voor het opslaan van data in uw browser of apparaat, of die informatie verzamelen om ons te helpen u te identificeren op de manier zoals hierboven omschreven.

2.     Uw keuze en ons gebruik van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën

We bieden bepaalde website functionaliteiten, services, applicaties en hulpmiddelen die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van deze technologieën. Het staat u altijd vrij om deze technologieën te blokkeren, verwijderen of uit te schakelen als uw browser of apparaat dit toelaat. Echter, als u cookies of vergelijkbare technologieën weigert, zou het kunnen dat u bepaalde functionaliteiten, services, applicaties of hulpmiddelen niet kunt gebruiken. Het zou ook kunnen dat u tijdens een sessie uw wachtwoord vaker moet ingeven. Raadpleeg de ‘Help-sectie’ van uw browser add-on, applicatie of apparaat voor meer informatie over hoe u deze technologieën kunt blokkeren, verwijderen of uitschakelen.

Over het algemeen stellen deze technologieën onze website, services, applicaties en hupmiddelen in staat om informatie in uw browser of apparaat te plaatsen en deze later weer uit te lezen. Waar toepasselijk beschermen wij onze cookies en soortgelijke technologieën, zodat alleen wij en/of door ons geautoriseerde service providers deze kunnen interpreteren. Wij doen dit door de cookies en soortgelijke technologieën een unieke identificatiecode toe te wijzen. Deze is zo ontworpen dat alleen wij deze kunnen interpreteren. Wij slaan geen enkele persoonlijke informatie van u op in onze cookies of in onze soortgelijke technologieën.

Als u onze website, services, applicaties, communicatieservices (zoals e-mail) en hulpmiddelen blijft gebruiken nadat we u van uw van transparante informatie over het gebruik van deze technologieën hebben voorzien via dit beleid, en door u de mogelijkheid te geven om een keuze te maken om deze technologieën uit te schakelen zoals hierboven omschreven, verkrijgen we uw toestemming voor het gebruik van deze technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan.

3.     Functionaliteit van deze technologieën

Ons gebruik van deze technologieën valt uiteen in de volgende algemene categorieën:

 1. Technisch noodzakelijk. We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken die nodig zijn voor de werking van onze website, services, applicaties of hulpmiddelen.
 2. Prestatie-gerelateerd. We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken die behulpzaam zijn bij het beoordelen van de prestaties van onze website, services, applicaties en hulpmiddelen, onder andere als onderdeel van analytische toepassingen om ons inzicht te geven hoe onze bezoekers onze website gebruiken of om onze website inhoud, services, applicaties of hulpmiddelen te verbeteren.
 3. Functionaliteit-gerelateerd. We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken die ons helpen om u verbeterde functionaliteiten te bieden bij het bezoek aan of gebruik van onze website, services, applicaties of hulpmiddelen. Dit kan onder meer inhouden dat wij u identificeren als u inlogt op een van onze website, of dat wij uw gespecificeerde voorkeuren, interesses of eerder bekekenen items volgen, zodat we de presentatie van onze inhoud kunnen verbeteren.
 4. Advertentie- of targeting-gerelateerd. We kunnen first-party of third-party cookies en web beacons gebruiken om inhoud te leveren, waaronder relevante advertenties toegespitsts op uw interesses, op onze website of op website van derden. Hieronder valt ook het gebruik van technologieën die ons helpen inzicht te krijgen in de relevantie voor u van deze advertenties en de inhoud daarvan.

Onder de GDPR-voorschriften moet actieve toestemming voor de derde partij reclame-gerelateerde cookies van de gebruikers worden genomen. Deze toestemming is verkregen door de ‘Cookie Toestemming Banner’ die op de startpagina wordt weergegeven.

4.     Gebruik van deze technologieën door dienstverlenende derden

Wij kunnen met dienstverleners samenwerken die met onze toestemming third-party cookies, web beacons of soortgelijke technologieën gebruiken. Deze dienstverleners helpen ons bij het beheren van onze website, applicaties, services, en hulpmiddelen en leveren u zo een betere, snellere en veiligere ervaring.

Deze services kunnen technologieën gebruiken om ons te helpen bij het leveren van onze eigen inhoud en advertenties en om anonieme website statistieken en analyses op te stellen. Wij staan deze dienstverleners niet toe dat zij op onze website of via onze services, applicaties of met hulpmiddelen persoonlijke informatie verzamelen voor hun eigen doeleinden. Deze dienstverleners zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst met S&S Facility Services en onderworpen aan andere juridische restricties met betrekking tot het gebruik en verzamelen van persoonlijke informatie.

Afgezien van het gebruik van deze technologieën door onze dienstverleners, staan wij op onze website geen inhoud van derde partijen toe (zoals advertenties, gebruiker-tot-gebruiker communicatie, reclames, opmerkingen, beoordelingen, etc.), wanneer deze gebruik maken van cookies, web beacons, lokale opslag of soortgelijke technologieën voor volgdoeleinden of om persoonlijke informatie te verzamelen. Als u denkt dat een advertentie of andere inhoud van derden wellicht persoonlijke informatie verzameld of gebruik maakt van volgtechnologieën, meld dit dan via info@ssfs.eu

5.     Cookie Toestemming Banner

De nieuwe voorschriften van GDPR (General Data Protection Regulation, ook wel AVG genoemd) brengen verschillende regels om toestemming te krijgen voor het gebruik van cookies. De toestemming voor een gepaste cookie moet de volgende begrippen bevatten:

 • Informeren – hoe en waar de gegevens worden gebruikt, moet expliciet aan de gebruikers worden vermeld. De taal moet duidelijk en begrijpelijk zijn.
 • De gebruikers moeten een echte keuze van opt-out krijgen, of helemaal niet opt-in (pre-opt-in opties zijn in sommige gevallen beperkt, worden hieronder uitgelegd). Deze keuze, behalve de noodzakelijke cookies (die geen persoonlijke gegevens bevatten en worden gewist nadat de browsesessie is beëindigd) moet aan de klanten worden overgelaten. Dit betekent dat de website net zo goed zou moeten functioneren, zelfs als de optionele cookies zijn geweigerd.
 • De toestemming moet worden gegeven voordat de persoonsgegevens worden verwerkt.
 • De toestemmingskeuzes moeten eenvoudig schakelbaar zijn. De gebruiker moet snel toegang hebben tot de toestemmingspagina en de toestemming kunnen intrekken.
 • De toestemming moet elke 12 maanden na de eerste initiatie worden vernieuwd. Deze verlenging kan automatisch worden uitgevoerd na het eerste bezoek van de gebruiker aan de website.
 • De toestemming moet worden opgeslagen om als bewijs te worden gepresenteerd in geval van een conflict of op verzoek van de autoriteit.

Deze toestemming wordt verkregen door de banner die op de startpagina wordt weergegeven bij de eerste invoer van de gebruiker. Kenmerken van deze banner is als volgt:

 • Tot de voorafgaande toestemming is gegeven, worden de functionaliteiten (van de cookies waarvoor de voorafgaande toestemming moet worden gegeven) gepauzeerd.
 • Cookies zijn gegroepeerd in vier veelomvattende categorieën, afhankelijk van hun doelstellingen, namelijk: noodzakelijk, voorkeuren, analyse en marketing.
 • “Noodzakelijk” is vooraf aangevinkt en kan niet ongedaan worden gemaakt, omdat deze cookies de basisfuncties van de website bieden om te functioneren.
 • Cookies die persoonlijke gegevens verwerken (zoals hierboven gedefinieerd), mogen niet vooraf zijn aangevinkt.
 • Voorkeuren en statistieken kunnen vooraf worden aangevinkt omdat ze geen persoonlijke gegevens verwerken. De gebruiker moet zich echter met één klik afmelden. Als deze cookies persoonlijke gegevens verwerken (bijvoorbeeld: analytics), moet deze bovendien standaard worden leeggemaakt.
 • In figuur 2 toont het menu “show details” de naam van het cookie, provider, doel, vervaldatum en type, gescheiden door hun doeleinden.

6.     Advertentienetwerken en advertentie uitwisselplatforms uitgevoerd door derde partijen

Onze website, services, applicaties en hulpmiddelen kunnen gebruik maken van derde partijen, zoals advertentie-netwerken en uitwisselplatforms (ad exchanges), om ons in staat te stellen u advertenties te tonen. Deze netwerken en platforms kunnen gebruik maken van third-party-cookies, web beacons of soortgelijke technologieën voor het verzamelen van informatie om deze services te leveren. Zij kunnen ook uw apparaat identificeren, of uw IP-adres of ‘identifier for advertising (IDFA)’ verzamelen, die gebruikt kan worden om advertenties op maat te leveren op onze website of elders op het internet.

Onder GDPR is S&S Facility Services verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers, zowel op het niveau van de eerste partij als van derden. Daarom is dit cookiebeleid van toepassing op alle betrokken partijen.