Afvalinzameling

In elk bedrijf komt afval vrij. Iedere afvalsoort vraagt weer om een andere aanpak, een specifieke wijze van afvalinzameling. Niet zelden heeft u hierbij te maken met wettelijk regels. Regels die u niet graag per ongeluk zou willen overtreden.

Bij afvalverwerking is het belangrijk om te weten om wat voor volumes het gaat en wat de samenstelling van de afvalstromen is. Het kan gaan om restafval, papier, glas, vet, olie, KGA, bouw- en sloopafval en hout. Wat de inzameling van afval betreft kunt u kiezen uit landelijke en regionale aanbieders. Binnen deze markt zijn er de laatste jaren veel fusies en overnames geweest.

Hoe heeft u afvalinzameling geregeld?

Tegen welke problemen loopt u aan als ondernemer? Het contract dat u krijgt voor de afvalinzameling is onduidelijk. U vraagt zich af wat er nu precies afgesproken is. Ook is het onduidelijk hoe de tarieven zijn opgebouwd. Bij uw zoektocht naar een nieuwe aanbieder, stuit u op grote verschillen tussen de aanbieders. En heel praktisch: moet u de container zelf aan de straatkant zetten of wordt dat voor u gedaan? Waarom wordt de vuilniszak die naast de volle container staat niet meegenomen?

Voor deze vragen kunt u met uw bedrijf komen te staan. SSFS kan u aansluiten bij een partij voor afvalinzameling waardoor er duidelijke afspraken zijn. U heeft slechts één aanspreekpunt.

Wij hebben de oplossing voor u.

S&S Facility Services kan voor u uitzoeken of de contracten die u voor afvalinzameling heeft kloppen. Wij zijn daarnaast ook op de hoogte van de tarieven binnen de branche. Wij weten welk bedrijf  voor afvalinzameling de juiste diensten en service voor uw bedrijf biedt en uw afvalstroom het meest efficiënt kan verwerken. Op deze manier is dit voor u een zorg minder.

Meer informatie? Maak een afspraak

Afspraak maken Download brochure